Meer info nodig? 011/36.21.21
Rechtsbijstand of juridische bijstand

Een ‘rechtsbijstandverzekering’ zal je belangen behartigen tijdens een gebeurtenis waarbij je schade hebt geleden ofwel schade hebt veroorzaakt.

Wanneer heb je de dekking nodig ?

 • Je kan je rechtsbijstandverzekering contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil of betwisting.
 • Indien we te maken hebben met een verzekeringsgeschil, dan zal de verzekeraar je rechten verdedigen (opgesomd in het contract) en dit kan als slachtoffer of als aansprakelijke voor de gebeurtenis.
 • Blijkt een gerechtelijke procedure toch niet te vermijden, dan zal je rechtsbijstand de kosten op zich nemen (conform de voorwaarden van je polis).
 • Kosten: proceskosten zoals het verzenden van briefwisseling, telefoongesprekken, erelonen van advocaten en andere experten of deskundigen.
 • Let op ! De rechtsbijstand vergoedt je niet voor de schade zelf die je hebt geleden
 • dat is voor vb. autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,…

Op welk gebied is het van toepassing ?

 • Lichamelijke letsels
 • Overlijden
 • Bijwonen van een assisenproces

 • Echtscheiding (onderlinge toestemming)
 • Personen en familierecht
 • Schade aan onroerende goederen
 • Autoschade
 • Erf, schenkings- en testamentsrecht
 • Arbeidsrecht
 • ...

Voorbeelden

 • Vervolging wegens verkeersovertreding
 • Het vakantiehuisje dat je huurt blijkt reeds bezet te zijn door andere gebruikers
 • Beschadiging aan de woning dat toegebracht werd door een derde
 • Meningsverschil met je verzekeraar
 • Betwisting bij ontslag

Kortom:

Zonder dat je het beseft, kom je vaak in aanraking met deze verzekeringstak! Vergeet dan niet dat je rechtsbijstandsverzekeraar je zal bijstaan en je een financiële bescherming geeft! 

Kies steeds een uitgebreide formule op maat van je behoefte.  VHS helpt je hier graag bij.