Meer info nodig? 011/36.21.21
Persoonlijke ongevallen

Je moet het maar voor hebben.  Je valt thuis van de ladder tijdens het schoonmaken van de goten, je valt van de trap en breekt je heup, tijdens een voetbaltraining breekt je zoon zijn been, je dochter glijdt op school tijdens de speeltijd uit over een speeltje en breekt haar arm …

Op dat moment kan een ongevallenverzekering de financiële pijn verlichten.   Terwijl het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering het merendeel van de medische kosten vergoeden, kan je bij blijvende invaliditeit beroep doen op je ongevallenverzekering.

Een ongevallenverzekering kan je voor jezelf of voor heel het gezin afsluiten.  Je kan een ongevallenverzekering benaderen als een “omniumverzekering” op de persoon of op het gezin.

De basisvoorwaarden voor een dekking ongevallenverzekering zijn:

  • Het moet gaan om een ongeval.  Ziekte, aangeboren afwijking enzovoort komen niet in aanmerking.
  • Het moet gaan om een privéongeval.   Bij een werkongeval val je als loontrekkende onder de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever.
  • Het letsel moet veroorzaakt zijn door een ongeval.
  • De meeste maatschappijen voorzien onder bepaalde voorwaarden een wereldwijde dekking.