Meer info nodig? 011/36.21.21
Mijn appartementsblok: buildings

Door het volledige gebouw in één contract te verzekeren vermijd je onnodige discussies tussen verschillende verzekeraars in geval van schade en is er ook slechts één vrijstelling van toepassing.
Bovendien is dit meestal ook nog een voordeligere oplossing.

U dient wel nog zelf uw inboedel te verzekeren, de blokpolis dekt enkel het gebouw. Ook ev. verfraaiingswerken verzekert u best apart.

VHS Verzekeringen heeft voor u een product 'Building' ontwikkeld aan een zeer gunstig tarief met tal van extra voordelen.

Extra voordelen:

  • Alle risico’s dekking
  • Gratis meeverzekering van de  verfraaiingswerken
  • Dekking machinebreuk

Als eigenaar van een appartement dat deel uitmaakt van een gebouw met meerdere wooneenheden wordt er vaak een zogenaamde ‘blokpolis’ onderschreven.

Dit is een brandverzekering die het volledige gebouw verzekert tegen brand en aanverwante gevaren en dit voor zowel de private delen als de gemeenschappelijke delen.  Deze verzekering wordt meestal afgesloten door de syndicus in naam van de VME (Vereniging Van Mede-eigenaars)