Bedrijven - Aansprakelijkheid

  • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade die u toebrengt aan anderen, zowel tijdens de werken als nadien zou blijken dat door de slechte uitvoering van de werken er schade is ontstaan.
  •  Bij een verzekeringsgeschil zal de verzekeraar uw rechten verdedigen en dit zowel in uw hoedanigheid van slachtoffer als van aansprakelijke van de gebeurtenis.
  • Als (extern) bestuurder heeft u steeds het beste voor ogen voor uw onderneming. U werkt met hart en ziel en neemt geregeld bestuursbeslissingen met belangrijke financiële implicaties. Dit houdt uiteraard ook risico in.
  • Steeds meer gevallen van hacking, factuurfraude, cyberafpersing.. doen zich voor. Volledige IT-systemen worden lamgelegd, telefoonsystemen worden gehackt, persoonlijke en gevoelige data worden gestolen
  • De schadevergoeding door lichamelijk of materiële letsels bij deze rampen kan zeer hoog oplopen en het liefst van al ziet u zo’n schade snel en correct afgehandeld, ook en vooral voor de slachtoffers.
  • De producten die u geproduceerd en geleverd heeft blijken onveilig te zijn en moeten verplicht uit de handel genomen worden .De Recall-verzekering biedt u een passende oplossing.
  • CMR

    Een transporteur is aansprakelijk voor alle schade aan de vervoerde goederen, en dit vanaf het ogenblik van ontvangst tot aan de aflevering van de goederen aan de bestemmeling