Meer info nodig? 011/36.21.21
Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering 24/24

Als zelfstandige kan je geen beroep doen op een arbeidsongevallenverzekering en dien je dus zelf in te staan voor de financiële gevolgen naar aanleiding van een privé- of beroepsongeval.   Een ongevallenverzekering 24/24 beschermt je 24 uur op 24 uur, ook in het buitenland.

Wil je ook ziekte mee gedekt zien, zie dan Gewaarborgd Inkomen

Wat biedt een ongevallenverzekering 24/24 na een privé of beroepsongeval?

  • Bij tijdelijke of blijvende invaliditeit: een overeengekomen vervangingsinkomen (berekend op basis van het gekozen jaarloon);

  • Bij overlijden: een vergoeding voor de nabestaanden (begrafeniskosten, rente voor je partner en kinderen);

  • Medische kosten: de terugbetaling van medische, heelkundige, farmaceutische kosten en verplegingskosten.