Beroeps-aansprakelijkheid

Ondanks de voorzorgsmaatregelen die uw onderneming ongetwijfeld nam, is er altijd een risico op incidenten, waarvoor uw onderneming aansprakelijk gesteld kan worden. Of ze nu veroorzaakt worden door bedrijfsgoederen of uw medewerkers.

Een vergissing, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade berokkenen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, werken met bouwmachines ...

Als de onderneming aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan moet ze die vergoeden. De BA-verzekering dekt de financiële gevolgen van lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden tijdens de uitbating en dit binnen de limieten van de verzekerde kapitalen.  

BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel en de gebouwen als de producten en de diensten. Het kan ook gaan over schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

We maken een onderscheid tussen:

  • De verzekering BA uitbating: deze dekt de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden, veroorzaakt in het kader van de verzekerde activiteiten. Het gaat onder meer over de volgende gevallen: door brand, vuur, ontploffing, rook of water; door een accidentele milieuaantasting; door burenhinder; door onderaannemers en door werftoestellen.  
  • De verzekering BA toevertrouwde voorwerpen: deze dekt de schade aan voorwerpen die u toevertrouwd zijn voor bewaring, bewerking of gebruik.
  • De verzekering BA na levering: deze dekt de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden, veroorzaakt door de producten na hun levering of door de werken die door de onderneming werden uitgevoerd.

Voor ondernemingen met een voornamelijk intellectuele activiteit (bv. IT-consultants, energiedeskundigen, veiligheidscoördinatoren …) is het aangeraden, en soms zelfs verplicht, om een verzekering professionele BA (of beroepsaansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten.

Deze BA-verzekeringen vragen om maatwerk en deskundigheid.Wij hebben hiervoor de nodige competenties in huis en evalueren samen met u de risico’s.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder