Vervoerders-aansprakelijkheid - CMR

De CMR-conventie (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) is een internationale conventie voor grensoverschrijdend vervoer over de weg van of naar een geconventioneerd land. Zowat alle Europese landen zijn aangesloten, net als enkele landen in het Midden-Oosten. De CMR-conventie geldt ook voor binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport. Deze conventie is dwingend, wat wil zeggen dat u er niet van mag afwijken.

De conventie stelt dat een transporteur contractueel aansprakelijk is voor alle schade aan de toevertrouwde goederen, van het ogenblik van ontvangst tot de aflevering van de goederen aan de bestemmeling. In bepaalde gevallen is hij ook aansprakelijk voor de vertraging van de levering.

Er worden enkele uitzonderingen voorzien op deze contractuele aansprakelijkheid.  Bijvoorbeeld als de schade of vertraging te wijten is aan de rechthebbende, aan een gebrek aan de goederen of aan niet-voorziene omstandigheden buiten de wil en schuld van de vervoerder om. Zo is een natuurramp een niet-voorziene omstandigheid, motorpech onderweg is dat niet. De vervoerder moet deze omstandigheden wel kunnen bewijzen.

De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot een bedrag per kilogram, uitgedrukt in SDR (speciale trekkingsrechten – 8,33 SDR) of in euro (€ 11,60).

Voor bepaalde goederen is dit voldoende, maar vaak zal dit bedrag per kilogram niet volstaan. Denk maar aan hoogwaardige toestellen, elektronica ... Het is dan aan te raden om als opdrachtgever een extra verzekering op de goederen af te sluiten.

Als vervoerder verzekert u zich best voor de schade aan de goederen via een CMR-polis. Die vergoedt volgens de bepalingen van de CMR-conventie (beperkt tot een maximumlimiet). Het transport van goederen die een waarde hebben boven de limiet wordt best afgedekt door een goederenverzekering op maat.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder