Arbeidsongevallen

Het budget voor de arbeidsongevallenverzekering vormt nog altijd een belangrijke hap uit het verzekeringsbudget van elk bedrijf. Ofwel door uw activiteiten en de risico’s die daaraan vasthangen, ofwel door de uitgebreide waarborgen (Excedent Arbeidsongevallen, gewaarborgd loon, ongevallen privéleven …).
 
Het gaat hier om complexe wetgeving waar u geen impact op heeft, aangezien het een verplichte verzekering is. Misschien heeft u ook geen duidelijk beeld  van welke ongevallen aanvaard worden, wat hiervoor de uitgaven zijn en hoe deze uitgaven berekend worden. Maar tegelijkertijd wordt u wel van alle kanten aangespoord om de veiligheid van uw  werknemers, onderaannemers of uitzendkrachten verder te verbeteren.

Wij helpen u om beter inzicht te krijgen in deze materie en uw onderhandelingspositie tegenover de verzekeraar te verbeteren. Dat doen we door middel van:

  • Financiële analyse: deze analyse laat toe om via gedetailleerde schadestatistieken een duidelijker beeld te krijgen van de werkelijke uitgaven van de verzekeraar (wat is er werkelijk uitgegeven en wat staat er in reserve, waarom staan deze bedragen in reserve, welke kosten werden aangerekend … ?). Aan de hand daarvan kunnen we de werkelijke kost berekenen en niet de kost die u wordt voorgespiegeld door de verzekeraar. Dankzij deze transparantie kan u onderhandelen over een betere premievoet. 
  • Een lijst van vragen die we samen met u overlopen, om na te gaan welke gratis dienstverlening van de verzekeraars u nu al gebruikt, hoe u die inschakelt en hoe u die kan optimaliseren. Dit omvat ook alle ondersteuning op het vlak van preventie. Indien haalbaar, laten we nadien de met de verzekeraar gemaakte afspraken vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst tussen uzelf en de verzekeraar. Die wordt daarna op regelmatige basis opgevolgd.
  • Een audit van de voorziene waarborgen: als uw bedrijf aanvullende waarborgen boven op de verplichte verzekering voorziet, wordt de financiële analyse uitgebreid met een audit van de voorziene waarborgen. Niet alleen van degene die vastgelegd zijn in het arbeidsongevallencontract, maar ook van alle andere verzekeringen die zijn afgesloten ten voordele van het personeel (hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, overlijden/pensioen …). We stellen namelijk vast dat deze waarborgen niet noodzakelijk op elkaar afgestemd zijn en vaak leiden tot dubbele verzekering. Met deze audit kunnen we dus uw toekomstige kosten verlagen..

Dankzij onze methode kunnen we ook perfect samenwerken met de interne procurementafdeling van uw bedrijf of overheidsinstelling. Een procurementprocedure doorlopen zonder gespecialiseerde kennis leidt namelijk niet automatisch tot een goed resultaat. Dat wordt bepaald door de kennis van de materie, de verzekeringsmarkt en de ervaring in onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen.
 
In al onze regionale kantoren beschikken we hiervoor over gespecialiseerd personeel, dat ondersteund wordt vanuit het AlliA-team van specialisten. Voor meer informatie kan u terecht bij Bart Wyckhuys.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder