Zaakschade & Bedrijfsschade

Materiële schade & Bedrijfsschade

De brandverzekering verzekert al lang niet meer de risico’s tegen brand alleen, maar ook tegen storm, waterschade, glasbreuk, aanrijding etc. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid de risico’s te verzekeren tegen alle risico’s. In dit concept wordt alle schade vergoed ten gevolge van een plotse en onvoorziene gebeurtenis voor zover deze niet specifiek wordt uitgesloten in de polistekst.. Het grote voordeel is dat de bewijslast in dit concept wordt omgekeerd en bij de maatschappij wordt gelegd. AlliA voorziet reeds jaren in eigen polisteksten op maat van uw noden en die van uw bedrijf. Naast de materiële schade voorziet de polis ook een dekking bedrijfsschade  Deze bedrijfsschade fungeert als de levensverzekering van uw bedrijf.

Doel

Indien correct opgesteld, zorgt een verzekering materiële schade en bedrijfsschade ervoor dat uw bedrijf in de financiële situatie van voor het schadegeval wordt gesteld .

Waarborg

Standaardwaarborgen: FLEXA - Fire (brand); Lightning (blikseminslag); EXplosion (ontploffing); Aircraft (aanraking met lucht- en/of ruimtevaartuigen) of dekking alle risico’s.
Dekking bedrijfsschade na een gedekt schadegeval ‘FLEXA’

Facultatieve uitbreidingen

  • Verbod van toegang
  • Leveranciers/klanten
  • Gewaarborgd loon
  • Automatische dekking bij investeringen op reeds verzekerde locaties
  • Etc.

Samen met u bepalen we het verzekerd kapitaal, vergoedingsperiode alsook de polistekst op maat van uw bedrijf.

 

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder