GDPR


Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving heeft als doel de rechten van de natuurlijke personen nog beter te beschermen.

 

In eerste instantie kunnen we alvast bevestigen dat ook voorafgaandelijk aan deze GDPR wetgeving AlliA de bescherming van de persoonsgegevens steeds als prioritair heeft beschouwd. Inderdaad hebben we reeds in het verleden de nodige maatregelen getroffen zowel op gebied van software, hardware als naar organisatie toe om de toegang tot de ons ter beschikking gestelde gegevens zo goed mogelijk af te schermen en deze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze ons werden overgemaakt. Ook in de toekomst zullen we dit blijven doen conform onze Privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

 

GDPR.pdf