Overlijden

Successieverzekering

Het doel van een successieverzekering is om een kapitaal te voorzien voor uw nabestaanden zodat zij de geschatte successierechten kunnen betalen. U kunt deze overlijdensverzekering afsluiten voor een periode van 3 jaar in het kader van een schenking of voor een langere periode als u nog niet aan schenken denkt.

Onder bepaalde voorwaarden (A-B-A-constructie) vermijdt u dat er op dit kapitaal nog belastingen of successierechten verschuldigd zijn.

In deze verzekering zijn alle oorzaken (ziekte en ongeval) verzekerd. Wilt u enkel in geval van ziekte en bepaalde plotse aandoeningen verzekeren, bekijk dan zeker eens onze sudden death-verzekering.

Voorbeeld:

 • Yves is zaakvoerder en beschikt over een onroerend vermogen van € 1.000.000. Hij is gescheiden en heeft 2 kinderen, Bart en Stefaan.
 • Als Yves niets onderneemt, zullen Bart en Stefaan samen € 222.000 aan erfbelasting betalen.
 • Maar Bart en Stefaan kunnen een overlijdensverzekering afsluiten met Yves als verzekerde, voor een verzekerd kapitaal van elk € 111.000. Bij het overlijden van Yves kunnen ze dit kapitaal belastingvrij aanwenden om de successierechten te betalen.

Voordelen:

 • U zorgt voor gemoedsrust bij u en uw erfgenamen zodat er geen (onroerende) goederen verkocht moeten worden bij uw overlijden.
 • U vermijdt de hoge successierechten (27% in Vlaanderen op al het kapitaal boven de € 250.000, in rechte lijn en tussen partners).
 • De effectieve kost bestaat dus enkel uit de premies van de overlijdensverzekering.
 • Deze verzekering is ideaal in afwachting van een definitieve familiale regeling.

Tijdelijk overlijden

U kunt een bepaald vast kapitaal verzekeren om tal van redenen: indekken van uitstaande kredieten, bescherming van uw gezin bij overlijden ...

Voordelen:

 • U bepaalt zelf het overlijdenskapitaal.
 • U bepaalt zelf de duur van de verzekering.
 • U kunt de parameters aanpassen aan uw noden en wensen.
 • Deze verzekering kan ook op uw vennootschap afgesloten worden.
 • U bepaalt zelf het type premie : eenmalige premie, vaste premie of een risicopremie (die verandert in functie van uw leeftijd).

Sudden death

De sudden death-verzekering is goedkoper dan de overlijdensverzekering. Niet alle oorzaken zijn verzekerd, maar wel een ongeval en een lijst van plotse aandoeningen. Bij een (langdurige) ziekte kunt u nog regelingen treffen. Bij een plots overlijden niet, vandaar het belang van deze dekking.

Schuldsaldoverzekering

Bij het aangaan van een hypothecair krediet kunt u een overlijdensverzekering afsluiten die het openstaand saldo van het krediet volledig of gedeeltelijk terugbetaalt. Zo kan uw gezin zeker in de woning blijven.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder

Diensten voor particulieren