Meer info nodig? 011/36.21.21
Pensioen voor zelfstandige

Pensioen voor zelfstandige

Stellen dat u als een zelfstandige karig bedeeld zal worden als u op pensioen gaat, is een open deur intrappen.

Gelukkig kan een zelfstandige zelf stappen ondernemen om via persoonlijke inspanningen een aanvullende pensioen op te bouwen.  De overheid voorziet verschillende mogelijkheden met fiscale aftrek – op voorwaarde dat de spelregels gevolgd worden.

De pensioenopbouw van een zelfstandige moet dus met de nodige zorg behandeld worden: het gaat immers niet alleen om het behoud van uw levensstandaard na de pensioenleeftijd, maar ook over de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde premies zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting.
Zo is de berekening van de 80 %-regel, die de fiscale ruimte vastlegt waarbinnen u als zelfstandige-bedrijfsleider kunt opereren, specialistenwerk dat bovendien regelmatige opvolging vraagt.

Wij voorzien de meest voordelige combinatie van producten zoals:

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), voor elke zelfstandige zonder of met een vennootschap.

Dit is de logische eerste stap voor elke zelfstandige om te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen:

  • geen premietaksen
  • aftrekbaar van het Netto Belastbaar Inkomen, waardoor uw sociale bijdragen verlagen gezien zij hierop berekend worden
  • aftrekbare premie in de personenbelasting
  • zeer milde eindfiscaliteit
  •  

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), voor zelfstandigen zonder een vennootschap

Aanvullend op het VAPZ heeft vanaf 2018 elke vrije beroeper, zelfstandige met een eenmanszaak, meewerkende echtgenoot.. de mogelijkheid een extra pensioenkapitaal op te bouwen via de P.O.Z.:

  • belastingvermindering van 30 %
  • de totale pensioenopbouw (Tweede Pijler)  mag tot 80 % van je gemiddelde inkomen van de laatste 3 kalenderjaren bedragen

 

De Individuele Pensioentoezegging (IPT), voor zelfstandigen met een vennootschap. Uw bedrijf bouwt voor u als bedrijfsleider een extra pensioen op, dat 80 % mag bedragen van uw laatst verdiend brutoloon, weliswaar rekening houdend met enkele parameters als het wettelijk pensioen, beroepscarrière, burgerlijke stand..

 

Wij staan klaar om naar u te luisteren

Bel ons op 011/36.21.21
van ma t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur


Liever zelf gecontacteerd worden?
Maak een afspraak wanneer het u past.

Word terug gebeld Stuur ons een mail 

Vraag online je offerte aan