Zelfstandige - Aansprakelijkheid

  • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade die u toebrengt aan anderen, zowel tijdens de werken als nadien zou blijken dat door de slechte uitvoering van de werken er schade is ontstaan.
  • Bij een verzekeringsgeschil zal de verzekeraar uw rechten verdedigen en dit zowel in uw hoedanigheid van slachtoffer als van aansprakelijke van de gebeurtenis.
  • aansprakelijkheidsverzekering voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken, maar beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw
  • Elke werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al zijn werknemers, zowel voor de kwetsuren tijdens het werk als de letsels opgelopen tijdens het woon-werkverkeer.
     
  • De schadevergoeding door lichamelijk of materiële letsels bij deze rampen kan zeer hoog oplopen en het liefst van al ziet u zo’n schade snel en correct afgehandeld, ook en vooral voor de slachtoffers.
  • Het is dagelijks in het nieuws: steeds meer gevallen van hacking, factuurfraude, cyberafpersing.. doen zich voor. Dan bent u maar beter goed verzekerd!