Nieuwe pensioenverzekering: POZ

Paragrafen

Vanaf 1/07/2018 biedt de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) aan meer dan 100 000 zelfstandigen de mogelijkheid om een comfortabel aanvullend pensioen in de tweede pijler op te bouwen, naast een geoptimaliseerde VAPZ.

 

Wellicht ook interessant voor u!

Wie er nog aan zou twijfelen: het gemiddelde pensioen van een zelfstandige ligt ver onder dat van een werknemer en zeker dat van een ambtenaar. Door pensioensparen voor zelfstandigen fiscaal te stimuleren, wil de overheid u aanmoedigen om tijdens uw actieve leven zelf voldoende te sparen voor later.

Dit POZ-pensioenplan is gericht op zelfstandige natuurlijke personen zonder vennootschap, zowel in hoofd- als in bijberoep (behalve starters) en op voorwaarde dat ze minstens even veel sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

 

De 5 voordelen van de POZ:

  1. fiscaal aantrekkelijk: de premies die u in de POZ stort, geven recht op een belastingvoordeel van 30%

  2. gunstige eindbelasting: bij de uitbetaling van het eindkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd betaalt u slechts 10% belasting

  3. de totale pensioenopbouw (wettelijk en aanvullend) mag tot 80% bedragen van uw gemiddeld inkomen van de laatste 3 jaar, geen beperking zoals in uw VAPZ

  4. ook meewerkende partners en zelfstandigen in bijberoep kunnen een POZ afsluiten

  5. een mooi alternatief om de pensioenkloof na ‘deconventioneren’ te compenseren wanneer bijgevolg het RIZIV pensioencontract stilvalt.

 

U kan uw POZ combineren met een VAPZ (deze laatste is nog steeds de fiscaal voordeligste oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen).

Of u in aanmerking komt voor deze verzekering hangt af van uw gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar en van uw carrière.

 

Neem contact op voor meer informatie