Recall

Hoewel u alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen, blijken de producten die u geproduceerd en geleverd heeft gebrekkig te zijn. Ze moeten dan verplicht uit de handel genomen worden. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar als het gebeurt, staat u voor immense kosten en logistieke problemen. Die worden vaak niet gedekt door de klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Een recallverzekering biedt wel een oplossing. 

Wanneer moet u een recallverzekering afsluiten?

 • Door een productiefout kan het gebruik van een toestel lichamelijk letsel veroorzaken. Alle toestellen van dit type moeten uit de handel genomen worden.
 • Een fabrikant van levensmiddelen moet zijn goederen terugroepen door een dreigende salmonellabesmetting.
 • ...

Waar komt een recallverzekering tussen?

 • Transportkosten
 • Onderzoekskosten: wat is er fout gegaan?
 • Opslagkosten
 • De kosten om de teruggeroepen producten te vervangen
 • Herverdelingskosten
 • Bedrijfsschade: productie en omzetverlies
 • Rehabilitatiekosten: de kosten voor het herstellen van uw imago bij de consument en de leveranciers
 • Erelonen van consultants en experts

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder