Transport & Marine

De maritieme wereld is constant in beweging. Het risico start niet bij het vervoer, maar al bij de organisatie en opslag. Daarom is het belangrijk om het hele proces in kaart te brengen en te analyseren wie waar en wanneer risico loopt. Duidelijke afspraken over de Incoterms maken hier integraal deel van uit.

Bij AlliA splitsen we de transportrisico’s op in 3 grote luiken:

 • Cargo: uw goederen lopen het risico om beschadigd te worden tijdens de reis of opslag. Hiervoor voorziet u best een gepaste verzekering, die ervoor zorgt dat noch u als verzender noch de bestemmeling een financieel risico loopt bij schade en/of verlies.
 • Vervoerdersaansprakelijkheid (CMR) 
  • Als vervoerder: het is aan te raden uw aansprakelijkheidsrisico’s in te dekken via een CMR-polis.
  • Als organisator van het vervoer: als expediteur/commissionair-vervoerder organiseert u het hele proces, maar voert u het niet zelf uit. Ook hier loopt u aansprakelijkheidsrisico’s die een specifieke polis kan afdekken.
 • Casco: de risico’s die u loopt als eigenaar of organisator van het maritiem transport.
  • Protection & Indemnity
  • Hull & Machinery
  • Charterers’ liability
  • FDD

Risk consultancy is een essentieel onderdeel van onze service. We zorgen ervoor dat de juiste risico’s worden verzekerd. Daarbij is het belangrijk om na te gaan of bepaalde risico’s al dan niet voorzien zijn in andere polissen. Zo voorkomen we dubbele dekking. 

Onze specialisten van de marine-afdeling staan u bij in al deze zaken. We streven naar een relatie waarin de klant ten volle op expertise kan vertrouwen. Zowel op commercieel en administratief vlak als op dat van intern schadebeheer.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder